CÔNG TY TNHH IN ẤN - QUẢNG CÁO LIÊN THÀNH PHÁT

Xưởng 1: 15-17 Ích Thiện, Tân Thành, Tân Phú

ĐT: (08) 6267.9997 P. Kinh Doanh

08. 62679853  - - Fax: (08) 62679853

Xưởng 2: 75 Bác Ái, Tân Thành, Tân Phú

ĐT: (08) 6267.9997 - Fax: (08) 6267.9997

Email: baobilienthanhphat@yahoo.com

Liên Thành Phát

Trường có dấu * là bắt buộc nhập.

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn nhận đơn hàng Tư vấn nhận đơn hàng

Hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ kỹ thuật


Địa chỉ nhà xưởng

Xưởng 1

15-17 Ích Thiện, Tân Thành, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 6267.9997 - P.Kinh Doanh
08.6267.9853

Fax: (08) 08.6267.9853


Xưởng 2

75 Bác Ái, Tân Thành, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 08.6267.9853

Fax: (08) 08.6267.9853

hotline
hotline
xuong gia cong sau in, ep kim, gia cong nganh in, gia cong sau in, in tui giay, in hop giay, in nhan mac, Cty TNHH Lien Thanh Phat, baobilienthanhphat@yahoo.com